Heb jij hulp nodig tijdens je studie? Loop je ergens tegenaan waardoor je studievertraging oploopt?

Je kunt door verschillende mensen worden begeleid.

Docent

Als je problemen en vragen hebt over een bepaald vak is het verstandig dat je dit bespreekt met je docent. Deze kan samen met jou zoeken naar de oorzaak. Je docent kan je tips en uitleg geven.

Studieloopbaanbegeleider

Iedere student heeft een eigen Studieloopbaanbegeleider (Slb). Dit is een docent van je opleiding die bijhoudt hoe het gaat met het verloop van je totale opleiding. Je Slb blijft in contact met jou, met jouw docenten en met je ouder(s)/ verzorger(s). Als er problemen zijn met de voortgang van je studie is je Slb de aangewezen persoon om met jou te kijken wat de oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn.

Trajectbegeleider

Als je extra begeleiding nodig hebt dan word je ook begeleid door de Trajectbegeleider (Tb) van je opleiding. Je Tb kan je studiebegeleiding geven en vragen over studie- en beroepskeuze beantwoorden. Ook kan je Tb je helpen bij vragen en problemen van meer persoonlijke aard.

Expertisecentrum Studentbegeleiding

Zijn je problemen groter of ingewikkelder en heb je meer en andere hulp nodig is, dan kun je begeleiding krijgen van het Expertisecentrum Studentbegeleiding. In het Expertisecentrum zijn de volgende afdelingen:

 • Schoolmaatschappelijk werk: voor begeleiding op persoonlijk gebied.
 • Passend onderwijs: begeleiding voor studenten met een beperking of chronische ziekte.
 • Loopbaanbegeleiding: (beroepskeuze) testen en loopbaangesprekken.
 • Trainingen: sociale vaardigheid, faalangstreductie, presenteren, zelfbeheersing.
 • Coachproject: begeleiding door een persoonlijke coach.
 • ROC4Competence: beroepskeuze programma van 3 weken.
 • Kamers met Kansen: studeren, wonen en begeleiding.
 • Financieel spreekuur: vragen over financiën.
 • Gezondheidsspreekuur: begeleiding in geval van ziekte en vragen over bijvoorbeeld leefstijl.
 • Taal en rekenen: begeleiding als je problemen hebt met taal en rekenen.
 • De Oversteek: traject met passende scholing/werk voor studenten die dreigen uit te vallen.

Wil je gebruik maken van de diensten van het Expertisecentrum, neem dan contact op met je trajectbegeleider.

Eigen verantwoording

Heb je vragen of problemen die onze aandacht nodig hebben? Dan verwachten wij van jou dat je deze zelf bespreekt met je Slb-er. Voor een goede oplossing moet jijzelf steeds eerst de vraag stellen.

banner

Vragen? Neem contact op

Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Kun je je op school niet goed concentreren? Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Blijf hier dan niet mee rondlopen.

CheckIt_Chat_groot